Salon tóc độc đáo bằng tre trúc tại Bangkok

Klinsuwan lấy cảm hứng từ cấu trúc những hang động tự nhiên, nơi ông nhận ra rằng “những thạch nhũ và măng đá sẽ kết nối trở thành một cột lớn, sau đó là phân tách không gian”
salon tóc
XuanLaiBamboo.com