Chuyên sản xuất bình phong tre, đèn tre, khung tranh, khung ảnh bằng tre, các vật dụng trang trí bằng tre trúc