Chuyên thi công các công trình nội thất bằng tre trúc, chuyên ốp trúc nhà hàng, trang trí nhà hàng bằng tre trúc, tư vấn nội thất cho nhà hàng mây tre đan mái lá cọ