Tranh tre cô gái bên hoa huệ XLTT19

380,000

Thiếu nữ bên hoa huệ là một tác phẩm tranh sơn dầu do họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng .Hoa huệ cắm trong lọ bên cạnh cô gái không phải là loại hoa huệ bông nhỏ