binh-phong-tre-truc-4-mua-in-tren-manh-tre-1401
binh-phong-tre-truc-4-mua-in-tren-manh-tre-1401-2

Bình phong tre trúc 4 mùa in trên mành tre XLBP18

1,650,000

Bình phong bằng tre trúc in trên mành tre, bình phong tre tứ quý, bình phong 4 mùa bằng tre trúc