Thi công trang trí trần tre trúc,nội thất cho nhà hàng, tư vấn thi công nhà hàng, quán ăn, resort bằng mây tre lá

 
 
Nội thất trần bằng tre trúc

DSC06502.JPG

Hệ thống đèn tre lục giác trang trí xung quanh

1471051779_dsc06496.jpg

 
Tag : Thi công trang trí trần tre trúc, nội thất cho nhà hàng, tư vấn thi công nhà hàng, quán ăn, resort bằng mây tre lá
 

 

Khách hàng khác :